English version

Cele projektu

Rewitalizacja w liczbach

czyli finansowanie projektu

23,78 mln zł

Całkowita wartość projektu

18,65 mln zł

Środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)

Zrealizowane

Zakres inwestycji obejmuje:

  • przebudowę i rozbudowę nawierzchni jezdni ulic Wesołej (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej),
  • przebudowę zjazdów oraz chodników w ciągu w/w ulic,
  • rozbudowę i przebudowę zatok postojowych przy w/w ulicach,
  • budowę zatok autobusowych w ciągu ulicy Czerwonego Krzyża i ulicy Wesołej,
  • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • usunięcie kolizji budowanej linii oświetleniowej z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

Na ulicy Św. Leonarda i Czerwonego Krzyża przewidziano wykonanie kwartałów z zielenią i ławkami a na ulicy Mickiewicza zostaną nasadzone nowe drzewa i wykonane kwartały z niską zielenią pod drzewami.

Mała architektura i oświetlenie na ulicach Wesołej, Czerwonego Krzyża i Św.Leonarda będzie nawiązywać do istniejących oraz projektowanych elementów w śródmieściu. Ulica Mickiewicza projektowana jest w stylu ulicy z XIX wieku (ławki, kosze, słupki ochronne, płotki wokół zieleni, oświetlenie) z zachowaniem historycznej osi urbanistycznej.

Galeria zdjęć


powrót

© Copyright by Urząd Miasta Kielce Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Polityka cookies

Realizacja: Mass Internet