English version

Cele projektu

Rewitalizacja w liczbach

czyli finansowanie projektu

23,78 mln zł

Całkowita wartość projektu

18,65 mln zł

Środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)

Zadanie zrealizowane


Głównym celem przebudowy było:

  • stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej o charakterze śródmiejskim, generującej rozwój funkcji handlu, kultury, gastronomii, rekreacji, rozrywki, wypoczynku i komunikacji.
  • nadanie  przedmiotowemu odcinkowi ulicy wyglądu, funkcji i charakteru ulicy wielkomiejskiej.
  • stworzenie warunków do harmonijnego współistnienia ruchu kołowego i pieszego poprzez ich właściwe strefowanie oraz aranżację ciągów pieszych oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych.
  • uzyskanie z perspektywy Al. IX Wieków Kielc wglądu w ulicę Warszawską będącego "wizytówką"  miasta, sygnalizującego dojście do Rynku. Ulica ma charakter głównego dojścia do zabytkowego Śródmieścia od strony północnej i pod względem aranżacji ma stanowić przestrzenne "zaproszenie" do niego.

W ramach realizacji zadania wykonano:

  • przebudowę nawierzchnię jezdni i chodników ul. Warszawskiej na odcinku od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej,
  • oświetlenie uliczne,
  • uformowano na nowo zieleń i elementy małej architektury (m.in. fontannę, podesty pod rzeźby, ławki, stojaki rowerowe)

Galeria zdjęć


powrót

© Copyright by Urząd Miasta Kielce Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Polityka cookies

Realizacja: Mass Internet