English version

Aktualności

Rewitalizacja w liczbach

czyli finansowanie projektu

23,78 mln zł

Całkowita wartość projektu

18,65 mln zł

Środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Zakończył się drugi etap rewitalziacji Śródmieścia KielcData dodania: 21.08.2015

Zakończył się drugi etap rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc. Projekt aż w 85% finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


Przebudowano ulice: Warszawską, na odcinku od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej, Planty na odcinku od Piotrkowskiej do Sienkiewicza, Leśną, zmienił się też wizerunek innych ulic:  św. Leonarda na odcinku od Rynku do Wesołej,  Wesołej na odcinku od ul. Sienkiewicza do Seminaryjskiej oraz ulic Czerwonego Krzyża i Mickiewicza.


W rewitalizowanych miejscach jezdnie zyskały nowe nawierzchnie, powstały nowe chodniki, przebudowano kanalizację deszczową, gazociągową, wodociągową. Wymieniono  oświetlenie uliczne. Na nowo zaaranżowano zieleń. Ławeczki oraz elementy małej architektury zachęcają do zatrzymania się, do odpoczynku. Łącznie rewitalizacją objęto obszar ponad 2 ha, przebudowano ponad 1,5 km dróg. I na tym się nie skończyło. W ramach partnerstwa Gminy Kielce i Muzeum Narodowego w Kielcach prace objęły także przebudowę dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury obecnego Placu Zamkowego w stylu nawiązującym do założenia barokowej rezydencji. W ramach projektu zrewitalizowano dziedziniec frontowy oraz dziedzińce południowy i północny wraz z przyległymi tarasami. Utworzono strefę wypoczynkową dla pieszych z elementami niskiej zieleni, małej architektury z miejscami do wypoczynku i informacją turystyczną.


Koszt całkowity projektu „ Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc” etap drugi, to ponad 23 mln zł. Wkład własny beneficjenta - gminy KieKielce i Muzeum Narodowego, wynosi zaledwie 15 %.

 

 www.youtube.com/watch?v=On28Br_QI_g

Zobacz również:


powrót

© Copyright by Urząd Miasta Kielce Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Polityka cookies

Realizacja: Mass Internet