English version

Kontakt

Rewitalizacja w liczbach

czyli finansowanie projektu

23,78 mln zł

Całkowita wartość projektu

18,65 mln zł

Środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Skontaktuj się z nami
 

Pełnomocnik Prezydenta
Miasta ds. Projektu

Tadeusz Sayor
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
tel. 41 3676121
e-mail: tadeusz.sayor@um.kielce.pl


Pełnomocnik Prezydenta
d/s Rewitalizacji Miasta

Artur Hajdorowicz
Dyrektor Wydziału Spraw Przestrzennych
Pełnomocnik Prezydenta d/s Rewitalizacji Miasta
tel. 41 36 76 361, 41 34 42 804
e-mail: artur.hajdorowicz@um.kielce.pl


Miejski Zarząd Dróg

Monika Czekaj
Zastępca Dyrektora
Koordynator zadań MZD w Projekcie
tel. 41 3402850
e-mail: monika.czekaj@mzd.kielce.pl

Urząd Miasta Kielce

Dariusz Salwa
Zastępca Dyrektora
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel. 41 3676518
e-mail: dariusz.salwa@um.kielce.pl

Ewa Michałek
Kierownik Referatu
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel. 41 3676710
e-mail: ewa.michalek@um.kielce.pl

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Treść wiadomości


powrót

© Copyright by Urząd Miasta Kielce Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Polityka cookies

Realizacja: Mass Internet