English version

Cele projektu

Rewitalizacja w liczbach

czyli finansowanie projektu

23,78 mln zł

Całkowita wartość projektu

18,65 mln zł

Środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Leśnej

Zadanie zrealizowane!

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ulicy Leśnej na odcinku od ul. Małej do ul. Sienkiewicza . Proponowane w projekcie ukształtowanie terenu, nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów spełnia warunki normowe i użytkowe.

Zakres inwestycji obejmował:

  • przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę gazociągu,
  • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

Galeria zdjęć


powrót

© Copyright by Urząd Miasta Kielce Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Polityka cookies

Realizacja: Mass Internet