English version

Cele projektu

Rewitalizacja w liczbach

czyli finansowanie projektu

23,78 mln zł

Całkowita wartość projektu

18,65 mln zł

Środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Planty

Zadanie zrealizowane!

Przebudowa ulicy Planty w Kielcach na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Sienkiewicza miała na celu polepszenie warunków ruchu kołowego i pieszego.

W ramach zadania wykonano:

  • przebudowę nawierzchnię jezdni i chodników ul Planty,
  • wybudowano kładkę dla pieszych nad rzeka Silnicą prowadzącą ruch pieszy w kierunku ulicy Paderewskiego,
  • wykonano nowe odwodnienie i oświetlenie ulicy,
  • uporządkowano zieleń.

Galeria zdjęć


powrót

© Copyright by Urząd Miasta Kielce Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Polityka cookies

Realizacja: Mass Internet