English version

Cele projektu

Rewitalizacja w liczbach

czyli finansowanie projektu

23,78 mln zł

Całkowita wartość projektu

18,65 mln zł

Środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury

Zadanie zrealizowane

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie infrastruktury obecnego Placu Zamkowego, w stylu nawiązującym do założenia barokowej rezydencji. W ramach rewitalizacji planuje się :

a.         rewitalizację dziedzińca frontowego

b.        rewitalizację wewnętrznego dziedzińca południowego wraz z przyległym tarasem

c.         rewitalizację tarasu korpusu głównego Pałacu Biskupów Krakowskich od strony wewnętrznego dziedzińca południowego (przy elewacji południowej)

d. W listopadzie 2014 roku, za zgodą Instytucji Zarzadzającej RPO WŚ zakres rzeczowy zadania piątego rozszerzono o rewitalizację wewnętrznego dzidzińca północnego wraz z przyległym tarasem.

Zaplanowane prace budowlane i archeologiczne mają na celu utrzymanie strefy ruchu uspokojonego poprzez przebudowę nawierzchni pieszo- jezdnych służących do obsługi obiektów zespołu pałacowego, przebudowę nawierzchni komunikacji pieszej w najbliższym otoczeniu korpusu głównego i skrzydeł bocznych oraz utworzenie strefy wypoczynkowej dla pieszych z elementami zieleni niskiej o neutralnym charakterze, małej architektury z miejscami do wypoczynku i informacji turystycznej. Celem przebudowy i nowej aranżacji Placu Zamkowego jest nadanie mu charakteru podkreślającego założenie barokowej rezydencji. Jako dobrze funkcjonująca zabytkowa przestrzeń urbanistyczna wymaga zorganizowanej strefy komunikacji pieszo-jezdnej służącej do wewnętrznej obsługi obiektów Muzeum zlokalizowanych w obrębie terenu opracowania. Ponadto na obszar dziedzińca frontowego wprowadzone zostaną elementy zieleni, oświetlenia iluminacyjnego czy małej architektury służące celom turystycznym oraz organizacji imprez kulturalnych. Ponadto miejsce to stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla codziennych spacerów rodzinnych.


Zadanie pn. "Przebudowa dziedzińca Palacu Biskupów Krakowskich wrz z modernizacją infrastruktury" realizowane jest przez Gminę Kielce w partnerstwie z Muzeum Narodowym w Kielcach (http://mnki.pl/ )

 

 

Galeria zdjęć


powrót

© Copyright by Urząd Miasta Kielce Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Polityka cookies

Realizacja: Mass Internet